Kreativ

  Design og lære

 

 

Kreativ Design og lære er et lite enmansforetak, som kan hjelpe deg og ditt firma til å profilere seg utad. Jeg utarbeider logoer og tilrettelegger all trykkmaterial og digital mot deres kunder. Ved å se gjennom min portofolie vil dere kunne få et innblikk i min kunnskap. Det er utrolig viktig å synligjøre bedriftens profil, på en slik måte at deres kunder alltid vil kjenne igjen deres varemerke.

 

Jeg har 20 års erfaring med Grafisk design og web design og har en 5 års utdannelse. Min siste jobb som designer var hos Media Total hvor jeg hadde ansvaret får nrk.no sine kommersielle sider. Jeg var designasnvarlig og laget daglig anonser som ble vist på deres nettsider.

Jeg gjør også privatjobber, som å lage innbydelser, takkekort, sanghefter mm. Se min portofolie for å se om dette kan være noe for deg. Denne websiden vil ettervert vise mitt mangfoll og dere kan lese mer om meg under linken " muligheter". Kreativ er en helhetsbetegnelse på meg som person og nye ideer og muligheter tar aldri stopp. Der viktigste er at du som kunde blir fornøyd.


Kontakt line@kdl.no for tilbud og informasjon!